Team

Logo ICS

ICS Internationalisierungscenter Steiermark

Lindweg 33

A-8010 Graz
T +43 316 601 400
E office@ic-steiermark.at

Robert BRUGGER

Geschäftsführer
T +43 316 601 400
E robert.brugger@ic-steiermark.at

Michaela AHLGRIMM-SIESS

EU-Projektmanagement
T +43 316 601 560
M +43 664 8179266
E michaela.ahlgrimm-siess@ic-steiermark.at

Cornelia BERGER

Projektmanagement
T +43 316 601 256
E cornelia.berger@ic-steiermark.at

Iris EDLER-STIEGLER

Marketing & PR
T +43 316 601 674
M +43 664 8179355
E iris.edler-stiegler@ic-steiermark.at

Cornelia EISENDLE

Office- & Veranstaltungsmanagement
T +43 316 601 407
E cornelia.eisendle@ic-steiermark.at

Daniela GUSS

Projektleitung Fokusprogramme
T +43 316 601 546
M +43 664 8179273
E daniela.guss@ic-steiermark.at

Karin HÖLBLING

Leitung EU-Projekte
T +43 316 601 776
M +43 664 8179274
E karin.hoelbling@ic-steiermark.at

Simone JELITZKA-KAHLEN

Projektleitung Enabling!Export (Karenzvertretung)
T +43 316 601 273
M +43 664 88345860
E simone.jelitzka-kahlen@ic-steiermark.at

Lisa-Maria KATHOLNIG

EU-Projektmanagement
T +43 316 601 417
M +43 664 81 79 376
E lisa-maria.katholnig@ic-steiermark.at

Renate KENZIAN-CHOC

Office- & Veranstaltungsmanagement
T +43 316 601 596
E renate.choc@ic-steiermark.at

Marion KIKINGER

Exportförderberatung
T +43 316 601 703
M +43 664 8179216
E marion.kikinger@ic-steiermark.at

Alexandra KOHRGRUBER

Projektleitung Restart Export
T +43 316 601 275
M +43 664 8179369
E alexandra.kohrgruber@ic-steiermark.at

Christina RUPP

EU-Projektmanagement
T +43 316 601 749
M +43 664 81 79 372
E christina.rupp@ic-steiermark.at

Ulrike STRAKA

Key Account Managerin | ICS, AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
T +43 316 601 423
M +43 664 8179486
E ulrike.straka@wko.at

Roswitha SCHIPFER

Derzeit in Karenz

Sandra TANOS

T +43 316 601 271
M +43 664 8179379
E sandra.tanos@ic-steiermark.at

Christina ULRICH

Projekt Restart Export
T +43 316 601 445
M +43 664 82 10 492
E christina.ulrich@ic-steiermark.at

Daniela WOHLMUTH

Derzeit in Karenz